Sinh viên Marketing – Truyền thông làm gì để “Làm đẹp” CV? | An Is Here

Thông qua kinh nghiệm cá nhân, mình xin đề xuất với các bạn 3 hoạt động mà 1 sinh viên Marketing – Truyền thông có thể làm ngay khi còn đi học để nâng cao trình độ và góp phần…

Sinh viên Marketing - Truyền thông làm gì để "Làm đẹp" CV? | An Is Here

Source

0
(0)

Thông qua kinh nghiệm cá nhân, mình xin đề xuất với các bạn 3 hoạt động mà 1 sinh viên Marketing – Truyền thông có thể làm ngay khi còn đi học để nâng cao trình độ và góp phần làm đẹp CV của mọi người hơn nha!

0:00 Hoạt động 1
3:38 Hoạt động 2
7:28 Hoạt động 3

Item mình dùng trong video:
– Micro BOYA: https://shp.ee/b8ysf6p

☕ Ủng hộ cho mình tại: https://www.buymeacoffee.com/anishere

– INSTAGRAM: https://www.face.face.cx/an.is.here.1511
– FACEBOOK: https://www.book.face.cx/an.is.here.1511

Music by Aden – Dusk: https://soundcloud.com/musicbyaden/dusk
© Bản quyền thuộc về An Is Here
© Copyright by An Is Here ☞ Do not Reup

0 / 5. 0