Digital & Social Media Marketing Master Course | Introduction Day | Evotech Education

දිනකට ලොව පුරා බිලියන ගණනක් සැරිසරන Facebook ඇතුළු Social Media තුළ ඔබගේ සාර්ථකත්වය සැඟවී ඇති බව ඔබට මොහොතකටවත් සිතුණා ද ? 💰 💯 ගෙදරින් එළියට අඩියක්වත් තියන්නේ නැතුව Social Media Marketing තුළින් ඩොලර් ගණන් හොයන තවදුරටත් ඔබට හීනයක් නෙවෙයි ✌…

Digital & Social Media Marketing Master Course | Introduction Day | Evotech Education

Source

0
(0)

දිනකට ලොව පුරා බිලියන ගණනක් සැරිසරන Facebook ඇතුළු Social Media තුළ ඔබගේ සාර්ථකත්වය සැඟවී ඇති බව ඔබට මොහොතකටවත් සිතුණා ද ? 💰 💯

ගෙදරින් එළියට අඩියක්වත් තියන්නේ නැතුව Social Media Marketing තුළින් ඩොලර් ගණන් හොයන තවදුරටත් ඔබට හීනයක් නෙවෙයි ✌ 🔥

Top Reviews – Sri Lanka YouTube Channel එක තුලින් Digital Marketing ඔස්සේ Social Media Marketing ගැන දැනුම ඔබට ලබාදෙන චතුරංග මල්ලිකාරච්චි සර් විසින් මෙහෙයවන Digital Marketing Master පාඨමාලාව සමඟ එකතු වෙන්න . 💯😊

🔴ඔබ මෙම පාඨමාලාව තෝරා ගත යුත්තේ ඇයි ? 👇

👉 ගුරුවරයා ක්ෂේත්‍රයේ වසර ගණනාවක් පළපුරුද්ද ඇති අති ප්‍රවීණ Professional Social Media Marketing Expert කෙනෙකු වීම.
👉ඔහු දිවයිනේ සුප්‍රසිද්ධ ආයතන කිහිපයක Social Marketing උපදේශකවරයෙකු සහ Marketing Trainer කෙනෙකු ද ලෙස සේවය ලබාදීම.
👉Facebook , YouTube, LinkedIn, Instagram ආදී Social media අවශ්‍යතාවයක් අනුව නිවැරදිව Marketing Strategies යොදාගන්නා ආකාරය Practical සහිතව කියාදීම.
👉 ආකර්ෂණීය ලෙස post එකක් design කර ගන්නා තැන සිට Business account advance option දක්වා කියාදෙන එකම තැන වීම.
👉 සියලු ගැඹුරු කරුණු සරලව වැඩි practical ප්‍රමාණයක් මගින් අවබෝධ කරදීම.
👉 සීමිත පිරිසක් පමණක් බඳවා ගන්නා නිසා සෑම සිසුවෙක් කෙරෙහි ම වෙන වෙනම අවධානය යොමු කිරීම .
👉පාඨමාලාව අවසන් කරන සියලු දෙනාට වටිනා සහතික පත්‍රයක් හිමිවීම.
👉පාඨමාලාව අවසානයේ දී සෑම සිසුවෙකුටම ඔබ ඉගෙනගත් දෙය practical මගින් ,සනාථ කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම.
👉 පාඨමාලාවෙන් පසු වත් සියලු දෙනාට ඕනෑම වෙලාවක අපගේ Lifetime Support එක හිමිවේ.
දැනුමට ආයෝජනය කරන්න දෙපාරක් හිතන්න එපා දැනුම ඔබගේ වත්කමයි 💰 💯 එකතු වෙන්න අපගේ whatsapp group එකත් එක්ක 👇

https://chat.chat.irish/KkORtNogEAYFPvM6HwZnyx
Telegram group👇

https://love.cam2cam.chat/joinchat/dQYpONR1KZ0xODA1
☎ 0770327737

🔴 පාඨමාලා කාලය – මාස 2යි

විකල්ප නැත.. අනුමාන නැත..ආදේශ නැත… අධිමාත්‍රාව ටත් එහා ගිය දැනුමක් ජීවිත කාලෙටම ඇතිවෙන්න හරියටම ඉගෙන ගන්න එකතු වෙන්න . 🔥

නිකරුනේ Social Media තුළ නාස්ති කරන කාලය වැඩකට ඇති ව භාවිතා කරමු. සාර්ථක වීම තව දුර නැහැ. මේ ඔබේ ජයග්‍රහණයේ වේලාවයි ✌
ඔබට සුභ පැතුම් 🙏
————————–
Have you really imagined that your success is hidden in social media, such as Facebook, which receives billions of daily visitors worldwide? 💰 💯
Making money in dollars with social media marketing is no longer a dream for you. ✌ 🔥

Top Reviews – Directed by Chathuranga Mallikarachchi Sir who gives the knowledge about Social Marketing through Sri Lankan YouTube Channel. Join to the course where you can learn about social media marketing. 💯😊

🔴 Why should you enroll for this course? 👇

👉 The instructor is a Professional Social Marketing Expert with many years of experience.
👉He’s also worked for a number of reputable companies as a Social Marketing Consultant and Marketing Trainer.
👉Practical instruction on how to properly use marketing for social media demands such as Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram and other platforms.
👉 This will be the only place that covers everything from how to design an appealing post to how to use advanced features in a business account option.
👉 Simply making all of the in-depth issues more practical to understand.
👉 Due to the small number of students enrolled, special attention is paid to each individual. .
👉You will receive a valuable certificate at the end of the course.
👉Allow each student to demonstrate what they’ve learned in a practical manner at the end of the course.
👉 Always make a commitment to offering assistance whenever you require it, even after the course has ended as a lifetime support.
Don’t think twice to invest in knowledge Your greatest asset is your knowledge 💰 💯 Join with our whatsapp group 👇

https://chat.chat.irish/KkORtNogEAYFPvM6HwZnyx

Telegram group👇
https://love.cam2cam.chat/joinchat/dQYpONR1KZ0xODA1
☎ 0770327737

🔴 Course duration – 2 months

There are no options….No replacements.. No guesses. Join with us to see how to acquire a lifetime of knowledge that extends beyond overdosing. 🔥

Let’s make the time more valuable for a usable thing without wasting time in social media.. Success is not too far away.. This is the moment of your victory.✌

Good luck 🙏

0 / 5. 0