Communication – Unit 1: My New School – Tiếng Anh 6 – Global Success

Giải Communication – Unit 1: My New School – Tiếng Anh 6 – Global Success sách Kết nối tri thức với cuộc sống với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức…

Communication - Unit 1: My New School - Tiếng Anh 6 - Global Success

Source

0
(0)

Giải Communication – Unit 1: My New School – Tiếng Anh 6 – Global Success sách Kết nối tri thức với cuộc sống với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây: https://loigiaihay.com/communication-trang-11-unit-1-sgk-tieng-anh-6-moi-c134a22001.html
Phần mở đầu: 00:00
Task 1: 00:27
Task 2: 01:47
Task 3: 03:43
Task 4: 07:06
Task 5: 09:14

0 / 5. 0